Stowarzyszenie Pomocy Szkole Krzesimów

Idź do spisu treści

Menu główne

Współpracują z nami

O stowarzyszeniu

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi
kierownik pani Iwona Jaworska, pomoc w załatwianiu formalności oraz wsparcie merytoryczne przy organizacji Świetlicy Środowiskowej w Krzesimowie.
Gminna Komisja do Spraw Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Mełgwi -  pomoc merytoryczna oraz wsparcie finansowe działalności Świetlicy Środowiskowej w Krzesimowie.                                
Stowarzyszenie „Razem dla Krzesimowa”
pomoc w organizacji imprez środowiskowych np. „Biesiady Tanecznej dla Seniorów”.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „TAKT” w Mełgwi
pomoc w organizacji imprez środowiskowych oraz organizacji warsztatów dla dzieci i dorosłych.
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Dąb” w Krzesimowie -pomoc w organizacji imprez środowiskowych np. Wiosennych Spotkań Ekologicznych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego