Stowarzyszenie Pomocy Szkole Krzesimów

Idź do spisu treści

Menu główne

Jak możesz nam pomóc

O stowarzyszeniu

Przekaż darowiznę!


Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie zwraca się z prośbą o pomoc finansową w formie dobrowolnych, dowolnych wpłat pieniężnych na nasze konto bankowe. Otrzymana darowizna pozwoli nam lepiej działać i realizować cele statutowe Otrzymaną darowiznę będziecie mogli Państwo odliczyć od podatku w kolejnym roku rozliczeniowym.
Podstawa prawna:
Możliwość przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia normuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku.
Darowizna osób fizycznych:
Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby fizyczne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w Rozdziale Nr 6 - „Podstawa obliczenia i wysokości podatku”: Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Darowizny od osób prawnych
Przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego przez osoby prawne normuje Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale Nr 5
„Podstawa opodatkowania i wysokość podatku”: - art. 18 ust. 1 definiuje możliwość przekazania darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości „ .. nieprzekraczającej 10% dochodu o którym mowa w art.7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1..”.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to darowizna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Nasze konto:

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie, Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew nazwa banku: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Mełgiew  numer rachunku bankowego: 76 8689 0007 3004 7312 2000 0010 z dopiskiem „darowizna na świetlicę środowiskową” lub „darowizna na cele statutowe”


Wzór przelewu bankowego pobierz tutaj

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego