Stowarzyszenie Pomocy Szkole Krzesimów

Idź do spisu treści

Menu główne

O NASZYM STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie jest ruchem społecznym powstałym  18 października 2013r  z inicjatywy Rodziców  i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Krzesimowie.  Zaufało nam 28 osób dorosłych - rodziców i nauczycieli, którzy zadeklarowali swój udział członkowski w naszym Stowarzyszeniu oraz zaoferowali swoją pomoc.   

Misją Stowarzyszenia
jest praca dla dobra dzieci i młodzieży
poprzez wspieranie rodziców, nauczycieli, lokalnych organizacji i instytucji w ich działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Główne cele naszej działalności to:

  • pomoc szkole w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,

  • wsparcie rodzin w pełnieniu ich funkcji opiekuńczo wychowawczych,

  • pomoc dzieciom zaniedbywanym wychowawczo, pochodzącym  z rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,  przeciwdziałanie ich  wykluczeniu i marginalizacji,

  • aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej,  w tym również seniorów,

  • prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej w lokalnym środowisku,

  • zachowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz praca na rzecz ekorozwoju Krzesimowa i pobliskich wsi,

  • podtrzymywanie  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,

  • promowanie i inicjowanie rozwoju sportu i turystyki,

  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

  • popularyzacja i promowanie wolontariatu i działań społecznych.

Cele szczegółowe naszej działalności ujęte są w STATUCIE Stowarzyszenia.
W KRS zarejestrowano nas 11 grudnia 2013r. pod nr: 0000490424  nasz  REGON:  061631760   NIP: 712-32-83-559
Wszystkie osoby i instytucje zainteresowane naszą działalnością, które tak jak my, chcą pomagać szkole, dzieciom i działać na rzecz środowiska lokalnego zapraszamy do kontaktu z nami i wspierania naszych inicjatyw. Deklarację członkowską znajdziecie Państwo  w zakładce „Dołącz do nas”. Gdy chcecie nam pomóc finansowo, informacje jak to zrobić znajdziecie w zakładce „Darowizna”.  Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego