dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności ˇ ˇ Stowarzyszenie Pomocy Szkole ˇ Dokumenty szkolne ˇ Galeria ˇ Obiady
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Aktualności
Nasza miejscowość
Krzesimowskie Wzgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Szkoła
Informacje o szkole
Nasz patron
Dokumenty szkolne
Egzamin ósmoklasisty
Konkursy przedmiotowe
Plan lekcji
Godziny dostępności
Dyżur psychologa i pedagoga
Dni wolne
Doradztwo zawodowe
Kontakt
Kadra
Nasze klasy
Organizacje uczniowskie
Prawa i obowiązki uczniów
Samorząd Uczniowski
SZKOLNE KOŁO LOP
MCEE
MCEE
Po lekcjach
Basen
Archiwum zajeć

Biblioteka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Sześciolatki'

Sześciolatki'

Sześciolatki'

dnd, d&d dungeons and dragons
 
29 listopada br. w naszej szkole gościliśmy siostrę Cecylię Bachalską - należącą do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki. Siostry z tego zgromadzenia pracują na misjach w piętnastu afrykańskich krajach. Są obecne w życiu tamtejszej ludności, dzieląc z nimi trudy i radości codziennego życia. Miejscem ich posługi są szpitale, szkoły, domy dziecka, obozy dla uchodźców oraz ośrodki edukacyjno-formacyjne dla kobiet. Siostra Cecylia przez 15 lat swoją posługę pełniła w Kenii, gdzie pracowała głównie jako pielęgniarka. Podczas spotkania misjonarka przybliżyła dzieciom kraj w którym mieszkała; jego położenie geograficzne, kulturę i panujące tam zwyczaje. Opowiadała o tym, czym zajmują się jego mieszkańcy, jak żyją i pracują. Szczególna uwagę siostra Cecylia zwróciła na życie kenińskich dzieci, które często nie mają co jeść i w co się ubrać. Nauka jest również bardzo utrudniona. Brakuje podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, a opłaty za szkołę są obowiązkowe. Afrykańskie dzieci zabawki wykonują sobie same z różnych niepotrzebnych już rzeczy, nawet z drutu i puszek aluminiowych po napojach. ,,W Afryce nic się nie marnuje mówiła siostra’’, tam nawet z resztek i śmieci można wykonać coś potrzebnego. Przeprowadzoną pogadankę o Afryce siostra Cecylia zakończyła prośbą o duchowe wsparcie oraz modlitwę.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
W czwartek 26 listopada 2010 r. w naszej szkole Samorząd Uczniowski zorganizował „Andrzejki”. Uczennice klas starszych w kolorowych przebraniach, ucharakteryzowane na czarownice i wróżki wróżyły wszystkim chętnym oraz przepowiadały przyszłość. Po wróżbach wszyscy uczniowie bawili się na dyskotece andrzejkowej, na którą przepustką był dar na akcję „Podaruj dzieciom przetrwać zimę”. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie. Andrzejkową zabawę w naszej szkole należy zaliczyć do udanych. Szkoda, że „Andrzejki” są tylko raz w roku!
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
W wakacje ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty "W krainie muzyki Fryderyka Chopina". Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 21 września 2010r. w Trybunale Koronnym na Starym Mieście w Lublinie. Wśród laureatów znalazła się Magdalena Zając, która zdobyła wyróżnienie w kategorii klas IV-VI.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
29 września w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Epizody II Wojny Światowej - wspomnienia wojenne", zorganizowanego przez Samorząd Szkolny ZDZ Lublin wraz z IPN oddział Lublin, Katedrą Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX w. KUL, Muzeum Lubelskim i Lubelską Fundacją Odnowy Zabytków. W kategorii prac plastycznych uczennica ubiegłorocznej VI klasy – Magdalena Zając zdobyła III miejsce. Nagrodzona praca przedstawia wydarzenia, które miały miejsce 9 kwietnia 1944 roku, kiedy to Niemcy zaaresztowali ponad 100 osób, przybyłych na rezurekcję do kościoła w Mełgwi. Wszystkich zainteresowanych epizodami wojennymi, zapraszamy do zapoznania się z reportażem jednej z uczennic Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi. Znajdziesz go tutaj. Zdjęcia zobacz tutaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Każdego roku, dzień przed 11 listopada, świętujemy w naszej szkole Dzień Niepodległości i Dzień Szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: nasi wspaniali Jaworzniacy przedstawiciele Urzędu Gminy, księża, pani dyrektor Gimnazjum z pocztem sztandarowym, a także rodzice. Uroczystości rozpoczęły się krótkim nabożeństwem w Lasku Pruszkowskim, po którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, pamiętając o Tych, którzy życie swoje oddali za Ojczyznę. Następnie cała społeczność szkolna wraz z gośćmi uczestniczyła we Mszy Świętej. W szkole wysłuchaliśmy wierszy i piosenek przygotowanych przez uczniów klas młodszych i starszych, pod kierunkiem pani Barbary Śpiewak i Bożeny Kozyry.
Po części artystycznej, pani dyrektor wraz z gośćmi ogłosili wyniki konkursów szkolnych: „ Wydarzenia historyczne, w których brali udział moi przodkowie” i „ Militaria polskie”. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody książkowe i słodycze. Ostatnia część uroczystości, czyli spotkanie przy pysznym cieście upieczonym przez mamy naszych uczniów, jest zawsze miłym akcentem końcowym tego niezwykłego dnia.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Europejskie Dni Dziedzictwa w Pawłowie -18 wrzesień 2010
„Od pomysłu do przemysłu” –pod takim tytułem odbyły się obchody tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, międzynarodowego wydarzenia kulturalnego organizowanego z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, promującego miejscową kulturę i tradycję.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły odwiedzili Pawłów słynący z tradycyjnego wyrobu glinach naczyń i drewnianych beczek. Podczas imprezy poznaliśmy historią lokalnego rzemiosła, utrwaloną na filmach dokumentalnych. Odwiedziliśmy miejscowe izby muzealne: garncarską i bednarską
oraz uczestniczyliśmy w warsztatach garncarskich, prowadzonych przez miejscowych twórców ludowych. Organizatorem tegorocznej imprezy był: Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa.
Zdjęcia zobacz tutaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Spacer ścieżką historyczno-przyrodniczą, utworzoną na terenie zabytkowego zespołu dworsko –parkowego w Krzesimowie to okazja, aby poza obiektami zabytkowymi poznać również osobliwości przyrodnicze Krzesiwowa. Osobliwością taką jest niewątpliwie park podworski w Krzesimowie ze starym drzewostanem i sędziwymi pomnikami przyrody. Jesienne spotkanie z przyrodą przy pięknej pogodzie oraz w miłym towarzystwie dostarczyło nam wielu cennych informacji i niezapomnianych wrażeń.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
We wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach i pokazach zorganizowanych w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki.
II klasa uczyła się tańczyć podczas warsztatów „Taniec przygodą życia” przygotowanych przez Politechnikę Lubelską.
Uczniowie V klasy zwiedzali Instytut Sztuk Pięknych UMCS . Głównym celem tej wycieczki były zajęcia w pracowni linorytu, prowadzone prze panią Agnieszkę Zawadzką. Była to świetna i praktyczna lekcja, prezentująca warsztat pracy artysty grafika. Uczestnicy zajęć zapoznali się z procesem powstawania odbitki graficznej, mogli też własnoręcznie wykonać exlibris.
W tym samym czasie VI klasa przeniosła się w świat „Matrixu”. Jednak nie był to seans filmowy, tylko prezentacja multimedialnych systemów interaktywnych w nauczaniu historii, przygotowana przez pracowników Archiwum Państwowego. Panowie udowodnili, że systemy interaktywne uatrakcyjniają zdobywanie wiedzy, stwarzają nowe możliwości i uczą przez zabawę.
We czwartek uczniowie klasy IV zwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką KUL. Dzieci bawiły się świetnie, zwłaszcza podczas warsztatów robienia marmurków na papierze i tworzenia notesów. Na zakończenie obejrzeliśmy dwie wystawy: Piękno ilustracji książkowej oraz Piękno secesyjnych opraw książkowych, a także prezentację multimedialną pt. „Święci, anioły i kwiatki. Skąd wzięły się i co przedstawiają obrazki święte?”.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dzień 1 października 2010 roku to dla uczniów I klasy ważna data. Od tego dnia bowiem mogą powiedzieć o sobie: "jesteśmy już uczniami!" Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie zgromadziła całą społeczność uczniowską, nauczycieli i rodziców pierwszaków. Mali uczniowie pokazali czego już nauczyli się w szkole - recytowali wiersze, śpiewali piosenki, w księdze ślubowań złożyli swoje podpisy. Pani dyrektor Ewa Orlik wręczyła pierwszakom okazały prezent - super liczydło, a szóstoklasiści wraz z życzeniami kolorowe notesy i słodycze. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawczynią Iwoną Lipiec i rodzicami udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez kochane mamy.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
„Sprzątanie świata” – to międzynarodowej kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Hasło tegorocznej edycji "Chrońmy bioróżnorodność –segregujmy odpady" ma nas zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ jedynie recykling i powtórne wykorzystanie surowców wtórnych pomogą zachować nieodnawialne zasoby Ziemi. Do akcji „Sprzątanie Świata” uczniowie naszej szkoły przystępują co roku i zawsze z wielkim zapałem i zaangażowaniem porządkują wyznaczony teren.

Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Po zasłużonych i dobrze wykorzystanych wakacjach 1 września powróciliśmy do szkoły. Po uroczystości inauguracyjnej, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, aby poznać plan pracy na nadchodzące 10 miesięcy. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co przyniesie nam nowy rok szkolny? Mamy nadzieję, że będzie udany i pełen niezapomnianych chwil.
Zdjęcia zobacz tutaj.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Strona 71 z 72 << < 68 69 70 71 72 >
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Numery pomocowe

Rok

Rok
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Copyright © 2007