dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności ˇ ˇ Stowarzyszenie Pomocy Szkole ˇ Dokumenty szkolne ˇ Galeria ˇ Obiady ˇ PROJEKT
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Aktualności
Nasza miejscowość
Krzesimowskie Wzgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Szkoła
Informacje o szkole
Nasz patron
Dokumenty szkolne
Egzamin ósmoklasisty
Konkursy przedmiotowe
Plan lekcji
Godziny dostępności
Dyżur psychologa i pedagoga
Dni wolne
Doradztwo zawodowe
Kontakt
Kadra
Nasze klasy
Organizacje uczniowskie
Prawa i obowiązki uczniów
Samorząd Uczniowski
SZKOLNE KOŁO LOP
MCEE
MCEE
Po lekcjach
Basen
Archiwum zajeć

Biblioteka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Rok

Sześciolatki'

Sześciolatki'

Sześciolatki'

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nasza szkoła

Szkoła nasza istnieje już prawie 80 lat. Przez ten czas wykształciła wiele pokoleń, dając im solidne podstawy do dalszej edukacji. Od zawsze dbała o wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Do naszej szkoły uczęszcza 120 uczniów z pobliskich miejscowości: Krzesimowa, Piotrówka, Lubieńca, Józefowa, Janówka i Trzeszkowic.
Nasz szkoła to "szkoła z klasą", która uczy w nowoczesny i ciekawy sposób. Każdy uczeń może w niej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni i wysokim kwalifikacjom nauczycieli każdy uczeń poznaje radość zdobywania wiedzy i rozumienia świata.

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności, świadomy swoich korzeni i miejsca w środowisku lokalnym. To człowiek, który żyje w zgodzie ze sobą, innymi ludźmi i środowiskiem naturalny.

Jesteśmy szkołą, która zapewnia uczniom różnorodność. W naszej placówce dzieci i młodzież nie mogą narzekać na nudę. Organizujemy wiele akcji, imprez i wycieczek, które  prócz ciekawej formy dodatkowo niosą za sobą wartości wychowawcze i edukacyjne.

W naszej szkole potrzeby ucznia decydują o wyborze metod nauczania, rozpoznaje się potrzeby uczniów i personelu. Profesjonalizm, poziom intelektualny i działania praktyczne są podporządkowane osiąganiu wysokiego poziomu. W naszej szkole dziecko czuje się ważne, otoczone opieką i szanowane. W naszej szkole jesteśmy dla siebie dobrzy, mówimy prawdę darzymy się szacunkiem. Oferta dodatkowa szkoły:

 

Pragnąc sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci i rodziców szkoła nasza oferuje dodatkowo:

 

I Zajęcia pozalekcyjne:

1.      Zajęcia wyrównawczo –kompensacyjne  przeznaczone są dla uczniów posiadających trudności w nauce. Ich celem jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.

2.      Zajęcia rewalidacyjne –  przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, którzy nie mają możliwości korzystania z dalszej nauki  w szkołach o charakterze specjalnym.

3.      Zajęcia logopedyczne –przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami mowy. Celem zajęć jest korygowanie wad wymowy.

4.      Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – prowadzone dla uczniów klas początkowych . Są to zajęcia o charakterze profilaktyczno – korygującym. Celem zajęć jest korygowanie stwierdzonych przez lekarza wad postawy oraz rozwijanie sprawności fizycznej młodego organizmu.

5.      Język angielski –zajęcia wyrównawcze dla uczniów najsłabszych oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

6.      Edukacja  ekologiczna – zajęcia prowadzone w klasach V i VI, pozwalają uczniom rozwinąć swoje zainteresowania przyrodnicze, dają możliwość poznania zagrożeń najbliższego środowiska i sposobów jego ochrony.

7.      Zajęcia plastyczne- zajęcia pozwalają na budowanie zainteresowań plastyką, sztuką i twórczością ludową oraz rozwój indywidualnych zdolności plastycznych uczniów.

8.      Chór szkolny- Celem prowadzonych zajęć jest kształcenie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej dzieci.

9.      Zajęcia na basenie – nauka pływania, zajęcia prowadzone są  na terenie pływalni przy Gimnazjum w Mełgwi.

10.  Koło recytatorskie – celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych,
oraz uwrażliwianie na piękno słowa i języka polskiego

   II.  Opiekę Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Świdniku

Systematyczne badanie uczniów z problemami szkolnymi przez PPP pozwala na właściwe   zorganizowanie pracy z uczniami posiadającymi  kłopoty w szkole.

III.  Organizacje uczniowskie:

1.      Samorząd Uczniowski – rozwija samorządność, pozwala uczniom realizować własne pomysły  dotyczące pozalekcyjnego życia szkoły.

2.      Szkolne Koło PCK  jego zadaniem jest popularyzowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, organizuje apele, konkursy i akcje o charakterze prozdrowotnym.

3.       Szkolne Koło LOP – jego zadaniem jest pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony oraz kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody.

4.      Klub 4H „Promyk”  jego głównym zadaniem jest kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych oraz rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych dzieci i młodzieży.

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Numery pomocowe

Rok

Rok
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Copyright © 2007