dnd, d&d dungeons and dragons
 
Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności ˇ ˇ Stowarzyszenie Pomocy Szkole ˇ Dokumenty szkolne ˇ Galeria ˇ Obiady ˇ PROJEKT
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Aktualności
Nasza miejscowość
Krzesimowskie Wzgórze
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Szkoła
Informacje o szkole
Nasz patron
Dokumenty szkolne
Egzamin ósmoklasisty
Konkursy przedmiotowe
Plan lekcji
Godziny dostępności
Dyżur psychologa i pedagoga
Dni wolne
Doradztwo zawodowe
Kontakt
Kadra
Nasze klasy
Organizacje uczniowskie
Prawa i obowiązki uczniów
Samorząd Uczniowski
SZKOLNE KOŁO LOP
MCEE
MCEE
Po lekcjach
Basen
Archiwum zajeć

Biblioteka
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Sześciolatki'

Sześciolatki'

Sześciolatki'

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Celem gry było utrwalanie i poszerzanie wiedzy historycznej, popularyzacja wiedzy o bohaterach narodowych i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wychowanie do wartości, utrwalenie umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz integracja uczniów.
Do udziału w grze zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzesimowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Mełgwi.
W całym przedsięwzięciu uczestniczyły również dwa zastępy harcerzy- Zastęp Męskiej Drużyny ZHR „Rudy” z 23 Lubelskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Broniewskiego oraz z Drugiej Żeńskiej Drużyny Świdnickiej Federacji Skautingu Europejskiego, którzy w trakcie gry przygotowali dodatkowe zadania, których celem było promowanie idei wychowania harcerskiego.
Uczestników przywitali nauczyciele, którzy wyjaśnili zasady gry.
Po przywitaniu nastąpiło rozdanie kart gry.
Harcerze nawiązując do tematyki gry przeprowadzili krótkie szkolenie wojskowe. Następnie uczestnicy zostali podzieleni w zespoły trzyosobowe. Uczniowie mieli do rozwiązania dwadzieścia siedem różnorodnych zadań. Były to zadania typowo dotyczące wiedzy historycznej: takie jak quizy czy testy, ale także szyfrogramy, zadania sprawnościowe, np.: strzelanie czy przyszywanie guzików do munduru oraz kalambury.
Na zakończenie imprezy na uczestników czekało ognisko i poczęstunek.
Ostatnim punktem gry było uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Najlepszy wynik osiągnęła drużyna w składzie:
Kacper Śledź, Sandra Bochniarz i Szymon Niedźwiedź.
Wszyscy we wspaniałych humorach obiecali, że spotkamy się za rok na kolejnej grze terenowej.
Opiekę nad uczniami w trakcie gry sprawowali nauczyciele - wolontariusze (członkowie stowarzyszenia), którzy czuwali nie tylko nad prawidłowym przebiegiem gry ale i w szczególności dbali o bezpieczeństwo uczestników. Byli to: Pani dyrektor Magdalena Mazurek- Ścirka, Ewa Małysz- Kubić, Anna Płonka, Katarzyna Dzwonkowska, Małgorzata Maliszewska, Magdalena Kosmala, Wojciech Iwaniuk oraz Zbigniew Karski, który pełnił również rolę fotoreportera. Pytania do gry, rebusy i inne zadania przygotowała Ewa Małysz- Kubić.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników, którzy bardzo dzielnie pokonywali wszystkie konkurencje i gratulujemy zwycięzcom.


Tekst: Ewa Małysz- Kubić
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Numery pomocowe

Rok

Rok
dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Rok

Copyright © 2007