GRA TERENOWA
Dodane przez admin dnia Listopad 28 2022 23:31:11
GRA TERENOWA

12 października 2022 roku w Szkoły Podstawowej im. „Jaworzniaków” w Krzesimowie oraz na terenach sąsiadujących z budynkiem szkoły miała miejsce gra terenowa pod tytułem „Tropem polskich legionów”. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w ramach realizowanego zadania publicznego: ”Polakiem jestem i nic, co polskie nie jest mi obce”- rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej i regionalnej mieszkańców Gminy Mełgiew, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi w Krzesimowie, dofinansowanego ze środków Gminy Mełgiew. Więcej przeczytacie w rozwinięciu, a zdjęcia zobaczycie w galerii.


Rozszerzona zawartość newsa

Celem gry było utrwalanie i poszerzanie wiedzy historycznej, popularyzacja wiedzy o bohaterach narodowych i ich udziale w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wychowanie do wartości, utrwalenie umiejętności z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz integracja uczniów.
Do udziału w grze zgłosili się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzesimowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Mełgwi.
W całym przedsięwzięciu uczestniczyły również dwa zastępy harcerzy- Zastęp Męskiej Drużyny ZHR „Rudy” z 23 Lubelskiej Drużyny Harcerzy im. Stanisława Broniewskiego oraz z Drugiej Żeńskiej Drużyny Świdnickiej Federacji Skautingu Europejskiego, którzy w trakcie gry przygotowali dodatkowe zadania, których celem było promowanie idei wychowania harcerskiego.
Uczestników przywitali nauczyciele, którzy wyjaśnili zasady gry.
Po przywitaniu nastąpiło rozdanie kart gry.
Harcerze nawiązując do tematyki gry przeprowadzili krótkie szkolenie wojskowe. Następnie uczestnicy zostali podzieleni w zespoły trzyosobowe. Uczniowie mieli do rozwiązania dwadzieścia siedem różnorodnych zadań. Były to zadania typowo dotyczące wiedzy historycznej: takie jak quizy czy testy, ale także szyfrogramy, zadania sprawnościowe, np.: strzelanie czy przyszywanie guzików do munduru oraz kalambury.
Na zakończenie imprezy na uczestników czekało ognisko i poczęstunek.
Ostatnim punktem gry było uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Najlepszy wynik osiągnęła drużyna w składzie:
Kacper Śledź, Sandra Bochniarz i Szymon Niedźwiedź.
Wszyscy we wspaniałych humorach obiecali, że spotkamy się za rok na kolejnej grze terenowej.
Opiekę nad uczniami w trakcie gry sprawowali nauczyciele - wolontariusze (członkowie stowarzyszenia), którzy czuwali nie tylko nad prawidłowym przebiegiem gry ale i w szczególności dbali o bezpieczeństwo uczestników. Byli to: Pani dyrektor Magdalena Mazurek- Ścirka, Ewa Małysz- Kubić, Anna Płonka, Katarzyna Dzwonkowska, Małgorzata Maliszewska, Magdalena Kosmala, Wojciech Iwaniuk oraz Zbigniew Karski, który pełnił również rolę fotoreportera. Pytania do gry, rebusy i inne zadania przygotowała Ewa Małysz- Kubić.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników, którzy bardzo dzielnie pokonywali wszystkie konkurencje i gratulujemy zwycięzcom.


Tekst: Ewa Małysz- Kubić