X Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2023
Dodane przez admin dnia Czerwiec 20 2023 22:11:27
X Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2023

Dnia 15 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Krzesimowie odbyły się „X Wiosenne Spotkania Ekologiczne - Krzesimów 2023”. W imprezie udział wzięło około 100 osób: uczniowie szkół podstawowych z Mełgwi, Krępca, Jackowa i Krzesimowa, harcerze z 23 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej "Arsenał", strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Trzeszkowice i nauczyciele. Jak przebiegło spotkanie przeczytacie w rozwinięciu.Rozszerzona zawartość newsa

Po powitaniu uczestników imprezy przez panią Dyrektor Magdalenę Mazurek - Ścirkę rozpoczęła się gra terenowa pod hasłem „ZAGRAJMY W ZIELONE. PRZYRODĘ ZNAM, PODZIWIAM, CHRONIĘ”. Wzięło w niej udział 15 zespołów liczących 3-4 osoby. Uczniowie, posługując się przygotowaną przez organizatorów mapą terenu, mieli za zadanie odnaleźć 15 punków kontrolnych i rozwiązać przygotowane w nich zadania. Dotyczyły one zagadnień z zakresu przyrody, ekologii i terenoznawstwa. Uczniowie sprawdzali również swoje umiejętności plastyczne, językowe i literackie, wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także sprawność fizyczną i spostrzegawczość. Po wykonaniu zadań na uczestników gry czekał poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły, a oczekiwanie na ogłoszenie wyników umilały występy zespołu wokalnego, który zaprezentował piosenki i przyśpiewki ludowe. Na zakończenie spotkania przedstawiono wyniki gry terenowej i wyłoniono zwycięzców. Nagrody za zaangażowanie w „ekologicznych zmaganiach” otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania bez względu na zajęte miejsce. Dodatkową atrakcją podczas Spotkań Ekologicznych był pokaz „mody słowiańskiej” i warsztaty plecenia wianków. Organizatorem X Wiosennych Spotkań Ekologicznych była Szkoła Podstawowa w Krzesimowie i Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie, realizujące zadanie publiczne pt. „Mój region dawniej i dziś czyli spotkania z kulturą i tradycją lubelskiej wsi” dofinansowane ze środków Gminy Mełgiew.